Disclaimer voor StrategischLui.nl

Strategisch Lui (onderdeel van Crystal Labs, Kamer van Koophandel: 24392383) verleent jou hierbij toegang tot StrategischLui.nl en nodigt je uit de hier aangeboden diensten af te nemen.

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Strategisch Lui. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Strategisch Lui. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

Strategisch Lui behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan jou mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Strategisch Lui spant zich in om de inhoud van StrategischLui.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op StrategischLui.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Strategisch Lui.

In het bijzonder zijn alle prijzen op StrategischLui.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op StrategischLui.nl. Strategisch Lui oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit, maar zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op.

Bepaalde (hyper)links op StrategischLui.nl leiden naar websites buiten het domein van Strategisch Lui, welke geen eigendom zijn van Strategisch Lui, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men StrategischLui.nl. Hoewel Strategisch Lui uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Strategisch Lui worden onderhouden wordt afgewezen.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Strategisch Lui en haar bezoekers.

Teksten overnemen van StrategischLui.nl

Wanneer je gedeelten van artikelen wilt overnemen van Strategisch Lui vragen we je deze teksten af te sluiten met een correcte, duidelijk zichtbare bronvermelding. Deze bronvermelding dient te voldoen aan de volgende eisen:

  • De bronvermelding bevat dat naam “Strategisch Lui”.
  • De term “Strategisch Lui” is een klikbare hyperlink welke verwijst naar het oorspronkelijke artikel op StrategischLui.nl.
  • De link of de website bevat geen elementen die het volgen van de link belemmeren voor zowel bezoekers als zoekmachines.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.